Fyllested Mølle

Fyllested Mølle

Museum Morten Korch har til huse i den historiske bygning Fyllested Mølle.
Fyllested Mølle har siden år 1520 hørt under Kærsgaard. Indtil år 1520 var begge gårde fæstegårde under Ivernæs Gods (nu Wedelsborg). Herefter blev Fyllested Mølle en fæstegård i et nyt godskompleks med Kærsgaard som hovedgård. Dette skete efter en arvedeling, hvor det nye godskompleks tilfaldt Anne Gyldenstjerne, gift med Peder Bille. 
Vandmøllen har siden 1500-tallet anvendt kraften i Store Åen til at male mel og siden 1907 til produktion af elektricitet. I 1917 blev der tilføjet et turbinehus, som bedre kunne udnytte vandkraften og kunne fungere med den mindre vandmængde, der var udviklingen i Store åen.
Ud fra dokumenter og optegnelser ved man, at der tidligere har været placeret møllebygninger med et helt andet udseende og udformning, end den nuværende.
Den nuværende bygning er fra 1878, og har huset en møllefamilie som først fungerede som forpagtere der holdt opsyn ved møllen, og siden som lejere. Der blev dog kun produceret elektricitet i bygningen frem til 1961, hvor generatoren blev forældet med omlægningen af elnettet til vekselstrøm. Siden har bygningen stået tom og uforstyrret, indtil man begyndte at renovere stedet, frem mod etableringen af det nuværende museum.
 
 
Når du besøger Museum Morten Korch, der har til huse i Fyllested Mølle, kan du gennem gulvet se den gamle vandturbine og generator, som tidligere har produceret strøm til hele Brenderup, og været medvirkende til, at sikre byens tidlige industrielle udvikling. Vandturbinen og generatoren er en af de eneste bevarede af sin slags i Danmark idag.